Masterclass

Scenario’s & trendanalyses

In tijden van grote veranderingen bieden scenario’s structuur om je strategie vorm te geven. In deze masterclass zullen we aan de hand van praktijkvoorbeelden toekomstscenario’s gaan maken. We voeren met elkaar het gesprek over de toekomst en de impact op de strategie van je eigen organisatie. Je leert scenario’s te maken op basis van de klassieke “Shell-methodiek”. Je gaat aan de slag met het analyseren van trends en maakt de eerste schetsen van je eigen toekomstscenario’s. Na de masterclass heb je een goede basis om binnen je eigen organisatie met toekomstscenario’s aan de slag te gaan.

Masterclass

Werken in netwerken

In het bereiken van hun strategische doelstellingen krijgen maatschappelijk organisaties steeds meer te maken met afhankelijkheid van andere organisaties. Vaak zijn dit complexe vraagstukken zoals armoede, wonen, duurzaamheid, huisvesting van kwetsbare mensen. Veel partijen zijn op het speelveld betrokken. Traditionele vormen van sturing werken dan niet meer. Hoe kan het wel? Door de problematiek of uitdaging centraal te zetten en te bezien vanuit  een (organisatie) netwerk of ecosysteem, op basis van gedeelde urgentie. Hierbij komt een aantal cruciale vragen aan de orde. Wat vraagt deze manier van samenwerking in een netwerk van de betrokken organisaties? Welke rol vervullen de kernspelers (webbers) in het ecosysteem? Na de masterclass heb je de eerste stappen gezet in het begrijpen en toepassen van de netwerkbenadering voor de wicked problems waar jouw organisatie mee te maken heeft.

Masterclass

De kunst van het implementeren

Als je een strategie hebt ontwikkeld voor je organisatie volgt de echte uitdaging, de implementatie. De praktijk is nogal weerbarstig. Hoe kun je ervoor zorgen dat de strategie van je organisatie succesvol wordt geïmplementeerd? Weet jij wie zich echt verbonden voelt met de strategie? Of ‘ja’ zegt maar ‘nee’ bedoelt. Hoe doorbreek je deze bestaande patronen? Met andere woorden: om een strategie te realiseren dien je de kunst te verstaan van het implementeren. Na deze masterclass heb je meer inzicht gekregen in de factoren voor een succesvolle implementatie en welke interventies werken. Je leert hoe je een succesvolle implementatie kunt ondersteunen met het S1 veranderpaspoort. 

Wil je meer informatie over een Masterclass? Neem dan contact met ons op.