Vinden, kiezen, doorpakken

UW STRATEGIE IN EEN DAG

OVER ONS

Wat kan strategie in een dag voor u betekenen?

Wij delen graag onze kennis en ervaring op strategievorming en beleidsontwikkeling. Samen komen we tot resultaten. We begeleiden uw organisatie op weg naar een nieuw ondernemingsplan, we verzorgen masterclasses via de ‘Strategieschool’ en ondersteunen u bij het opstellen van beleidsadviezen. Wij verbinden strategie met de uitvoering. Onze opdrachtgevers zijn woningcorporaties, zorg- en welzijnsorganisaties en maatschappelijke organisaties. Wij kennen uw sector goed en zorgen dat uw medewerkers betrokken zijn en een gezamenlijk verhaal hebben.

Waarom zou u kiezen voor Strategie in een Dag?

  • S1 heeft ruime ervaring in de corporatiesector en publieke domein
  • S1 beschikt over een diversiteit aan kennis en kunde
  • S1 inspireert en verbindt
  • S1 bereikt resultaten die hand in hand gaan met humor
  • S1 biedt uitstekende begeleiding in advies- en strategietrajecten.

STRATEGIESCHOOL

Wij zijn mensen uit de praktijk. We hebben ervaring als strateeg, adviseur en manager bij woningcorporaties. We zien de vraagstukken waar corporaties voor staan steeds complexer worden. Dit vraagt om een andere aanpak. Corporaties moeten wendbaarder worden. beter kunnen inspelen op de fundamentele veranderingen in de maatschappij.

We hebben een heldere visie op strategie en organiseren. We hebben masterclasses ontwikkeld over de volgende onderwerpen: (1) trends & scenario’s, (2) samenwerken in netwerken en (3) strategie-implementatie.

Wat levert het u op? Naast een toelichting op nieuwe theorieën en concepten gaan we met u aan de slag met actuele vraagstukken uit uw eigen organisatie. We willen u naast inspiratie en nieuwe inzichten ook een concreet resultaat aanbieden: op weg naar een flexibele en adaptieve strategie.

Voor wie is de strategieschool bestemd? We geven masterclasses in-company, bij voorkeur aan gemengde groepen bestaande uit bestuurders, managers en strategen/ beleidsmakers uit de organisatie.

IMPLEMENTATIEKRACHT

Een strategie is zo sterk als haar implementatie. Je wilt dat keuzes in de praktijk worden gebracht. Maar hoe pak je zoiets eigenlijk aan en waar loop je vervolgens tegen aan? Wie is de eigenaar van de strategie of onderdelen daarvan? Hoe merk je dat de ambities leven binnen de organisatie? Hoe zet je iedereen in beweging?

Antwoorden op deze vragen vind je in de kracht van het implementeren. Samen lopen we door de gemaakte keuzes en dagen we u uit op de mate van concreetheid en robuustheid. Hoe levendig zijn de ambities en wie zijn uw ambassadeurs?

Wat levert het u op? U krijgt concrete handvatten om de strategie levend te maken en te houden. Een strategie die ieders hart raakt en waar iedereen een bijdrage levert in het dagelijkse handelen.

Voor wie is Implementatiekunst bestemd? Medewerkers van woningcorporaties en maatschappelijke organisaties die graag hun keuzes in de praktijk werkelijkheid willen maken.

BELEIDSADVIES

Wij helpen u bij het opstellen van een goed onderbouwd beleid. Natuurlijk betrekken wij uw medewerkers en leidinggevenden. Onze werkwijzen en methoden van ‘Strategie in een dag’ zorgen ervoor dat u in zeer korte tijd de hoofdlijnen van uw beleid inzichtelijke heeft. Met draagvlak onder uw medewerkers. Wij begeleiden het proces en geven gericht advies.

Op welke thema’s ligt onze kracht? We zijn goed thuis in het maatschappelijke domein, in organisatievraagstukken en op het terrein van governance.

In het maatschappelijk domein maken we beleid op het gebied van huurdersparticipatie, wonen en zorg, (energie)armoede, dienstverlening, wijkontwikkeling.

Op organisatievraagstukken hebben we ervaring met Anders samenwerken, Strategische Personeels Planning (SPP), opleiding- en ontwikkeling.

Wij verzorgen sessies voor Raden van Commissarissen (RvC) of Directieteams op het gebied van governance. Denk hierbij aan scenario’s, trends, en toezichtkader.

Masterclasses

Welke masterclasses bieden we aan?

Scenario’s & trends

Je krijgt inzicht in welke trends impact hebben op je strategieën hoe je met scenario’s de toekomst kunt verbeelden.

Na deze masterclass heb je een goede basis om binnen je eigen organisatie met scenario’s aan de slag te gaan. In tijden van grote veranderingen biedt het werken met scenario’s houvast. In deze masterclass voeren we het gesprek over de impact van veranderingen. Je analyseert trends en maakt schetsen voor een robuuste koers van je organisatie.

Werken in netwerken

Op welk urgent probleem werkt uw organisatie samen in een netwerk? Wie zijn de drijvende krachten en waarom? Wie spint de draden tussen organisaties?

Geen enkele organisatie bereikt haar doelen alleen. Men werkt altijd samen in een netwerk van organisaties. Met elk een eigen visie, eigenaardigheden en cultuur. Hoe maak je elkaar sterker? En wie zit er eigenlijk aan het stuur? Duidelijk is dat traditionele vormen van sturing in netwerken niet werkt. Maar wat dan wel? Dat leer je in deze masterclass!

Implementatiekunst

Geen strategie zo sterk als haar implementatie! Welke gedragspatronen zitten een succesvolle implementatie van uw strategie in de weg?

In deze masterclass leer je hoe je een strategie succesvol kunt implementeren. Je herkent welke ingesleten patronen binnen je eigen organisatie een rol spelen in de implementatie. Je gaat inzien wat het belang is van dezelfde taal spreken. Elke organisatie kent haar eigen ‘bad guys’. Hoe herken je deze? En hoe ga je hiermee om? Wanneer is een implementatie echt klaar?

Wie zijn wij?

Strategie in een dag

Stephan van Erp

Bestuurskundige, schrijver, muzikant

Wilbert van Bakel

Bouwkundige, strateeg, verhalenverteller

Peter Baetsen

Planoloog, webber, fietsliefhebber

Jeroen Cras

Econoom, veranderkundige, filosoof

Onze opdrachtgevers.

Een tevreden klant is de beste organisatiestrategie van allemaal!

Na een mooie sessie over organisatienetwerken maakten de goed op elkaar ingespeelde heren van S1 voor de strategische adviseurs van de corporaties binnen De Vernieuwde Stad een zeer inspirerend, creatief en vrolijk leertraject van ruim een jaar, gericht op de ‘strateeg van de toekomst’. 

Yves Vermeulen

Secretaris

De mannen van S1 brachten structuur en perspectief in een onzekere coronatijd. In korte tijd is een afwisselend digitaal programma opgesteld voor het ophalen van informatie bij collega’s en stakeholders. In twee inspirerende sessies is het met de nodige humor gelukt om de organisatie weer een stap verder te brengen. De informatie hebben we gebruikt voor een ondernemingsplan waarmee we weer enkele jaren vooruit kunnen. Bedankt!

Dorthe Boerwinkel

Beleidsadviseur

In een kort tijdsbestek en onder goede begeleiding van S1 zijn we snel tot een gezamenlijke toekomstvisie gekomen. We zijn gestart met het ophalen van maatschappelijke trends en ontwikkelingen die impact hebben op onze organisatie. Dit hebben we vertaald naar een ‘goed-weer’ en ‘slecht-weer’-scenario. Vanuit daar hebben we gekeken hoe we daarop kunnen acteren. 

Carina Kruijsse

Bestuurder SMO-Traverse

De wisselwerking tussen de heren van Strategie in een Dag werkt aanstekelijk en inspirerend. Ze vullen elkaar goed aan tijdens de sessies. S1 maakt waar wat ze beloofd hebben en we zijn inmiddels vol aan de slag met de opbrengsten van de dag.

Patrick Vermeulen

Directeur Het PON-Telos

Wil je met ons in contact komen?

Een dag vol nieuwe inzichten!


Onze diensten

  • Strategiesessies
  • Masterclasses
  • Beleidsadviezen
  • Implementatietrajecten

Contact