Strategie in een dag

Een dag vol nieuwe inzichten…

Vinden

Het is er al, je hoeft het alleen nog maar te vinden. Dat vraagt anders kijken naar je eigen werkelijkheid. Op creatieve wijze helpt S1 u te verwonderen en verder te kijken. Wij prikkelen uw nieuwsgierigheid.

Kiezen

De essentie van strategie is kiezen. Wat doet u wel en wat doet u niet? Wij dagen u uit om helder te kiezen. In de aanpak van S1 richten wij ons op hoofd, hart en handen.

Doen

Een strategie is zo sterk als haar implementatie. Strategie moet je doen, de essentie zit in de eenvoud. Door S1 weet u wat uw eerste stappen zijn. Wat gaat u morgen doen?

Lachen

Humor is een belangrijke voorwaarde voor succes. Samen lachen kenmerkt onze aanpak. Lol inspireert, relativeert en scherpt.

Dit kunnen wij voor u betekenen

Strategie-sessies

 S1 staat voor 100 jaar ervaring in strategievorming en -uitvoering. Opgebouwd in de dagelijkse praktijk. Wij bieden een dag met impact. Strategie in een dag is voor het starten, versnellen en voltrekken van uw strategie. U zult verbaasd zijn wat u in een dag kunt bereiken. We hebben trajecten begeleid in het maatschappelijk domein zoals woningcorporaties, zorginstellingen en welzijnsorganisaties. 

Masterclass Scenario's

Na deze masterclass heb je een goede basis om binnen je eigen organisatie met scenario’s aan de slag te gaan. In tijden van grote veranderingen biedt het werken met scenario’s houvast. We voeren het gesprek over de impact van veranderingen, je analyseert trends en maakt de eerste schetsen voor een robuuste koers van je organisatie. Deze masterclass varieert van een dagdeel tot drie dagdelen.

 

Masterclass Implementeren

In deze masterclass leer je hoe je een strategie succesvol kunt implementeren. Je herkent welke ingesleten patronen binnen je eigen organisatie een rol spelen in de implementatie. Je gaat inzien wat het belang is van dezelfde taal spreken. Elke organisatie kent haar eigen ‘bad guys’. Hoe herken je deze? En hoe ga je hiermee om? Wanneer is een implementatie echt klaar? deze masterclass varieert van een dagdeel tot drie dagdelen.

 

 

 

Masterclass Netwerken

Geen enkele organisatie bereikt haar doelen alleen. Men werkt altijd samen in een netwerk van organisaties. Met elk een eigen visie, eigenaardigheden en cultuur. Hoe maak je elkaar sterker? En wie zit er eigenlijk aan het stuur? Duidelijk is dat traditionele vormen van sturing in netwerken niet werkt. Maar wat dan wel? Dat leer je in deze masterclass! Deze masterclass varieert van een dagdeel tot drie dagdelen.

 

Wie zijn wij?

S1 helpt organisaties en hun medewerkers bij vraagstukken op het gebied van strategie en implementeren. We zorgen dat strategische keuzes bewust worden gemaakt. En laten zien hoe je deze keuzes vervolgens succesvol kunt omzetten naar het handelen in de praktijk van alle dag. Kan dat in een dag? Ja! Die uitdaging gaan wij graag met u aan. 

Mobiel

06-23365663

Follow Us